Bureš Zdeněk

č. r. 1756, kat. muž, VT2015 - 3.

email: zdenek.bury@centrum.cz

rok narození: 1977